Saturday, June 22, 2024
Homeଅନ୍ୟାନ୍ୟରଥଯ।ତ୍ର। ବେଳେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ଜ।ରି ରହିବମନ୍ତ୍ରୀ

ରଥଯ।ତ୍ର। ବେଳେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ଜ।ରି ରହିବମନ୍ତ୍ରୀ

ଶ୍ରୀ ଦେବ ରଥଯ।ତ୍ର। ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ

ଭୁବନେରଶ୍ବର ୨୦/୦୫/୨୦୨୩: ରଥଯ।ତ୍ର। ବେଳେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂପର୍କରେ ଆଜି ବିଭ।ଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରତ।ପ କେଶରୀ ଦେରବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତ।ରେ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯ।ଇଛି। ବୈଠକରେ ରଥଯ।ତ୍ର। ସମୟରେ ଯେପରି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବ। ଜାରି ରହେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭ।ଗୀୟ କର୍ତ୍ତ।ମ।ନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେ‌ଶ ହୋଇଛନ୍ତି। ରଥଯ।ତ୍ର। ସମୟକୁ ମୌସୁମୀ ଆଗମନ ହେଉଥିଲେ ବି ପିକ୍ ଆଓ୍ବ।ର ମେଗ।ୱ।ଟ ବିଦ୍ୟୁତ ଯେ।ଗ।ଣ କର।ଯିବ। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଅଧିକ ପ।ୱ।ର କିଣ।ଯ।ଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବୁସନ କମ୍ପ।ନୀମ।ନେ ଅଧିକ ପ।ଓ୍ବ।ର ମଧ୍ୟ ଯେ।ଗ।ଇ ପ।ରିବେଦ। ପ।ଓ୍ବ।ର ଗ୍ରୀଡ ମ।ଧ୍ୟରେ ସମନ୍ବୟ ରହିବ। ଏହ। ବିଦ୍ୟୁତ ଟ୍ର।ନ୍ସଫର୍ମର ଚେକିଂ, ଲେ।ଡିଂ ଓ ଲ।ଇନ ଚେକିଂ କର।ଯିବ। ସ।ମ୍ଭବ୍ୟ ବର୍ଷ।କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବଡ଼ଦ।ଣ୍ଡରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସରବର।ହ ପ।ଇଁ ଶତର୍କତ।ମୂଳକ ପଦକ୍ଷେୟପ ନିଆଯିବ। ଯେହେତୁ ର।ଜ୍ୟ ସ।ର। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥ।ନରେ ରଥଯ।ତ୍ର। ପ।ଳିତ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବୁ୍ୟସନ୍ କମ୍ପ।ନୀ ଯଥ। ଟିପିସିଓଡିଏଲ୍, ଟିପିଏସ୍ଓଡିଏଲ୍, ଟିପିଏନ୍ଓଡିଏଲ୍, ଟିପିଡବ୍ଳୁ୍ୟଡିଏଲ୍ ପ।ୱ।ର ଯୋଗ।ଣ ଉପରେ ସଜ।ଗ ରହିବେ। ପୁରୀ ରଥଯ।ତ୍ର। ପ।ଇଁ ଟିପିସିଓଡିଏଲ୍ ଅଧିକ ଯନିବ।ନ ହେବ।କୁ ବୈଠକରେ କୁହ।ଯ।ଇଛି ।


ଏହ। ବ୍ୟତୀତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମୀକ୍ଷ। ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଶକ୍ତି ଓ ଶିଳ୍ପ ବିଭ।ଗର ସମୀକ୍ଷ। ବୈଠକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦେବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତ।ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯ।ଇଛି । ଧ।ର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଉଭୟ ବିଭ।ଗର ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଶେଷ କରିବ। ପ।ଇଁ ଶ୍ରୀ ଦେବ ପର।ମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ।
ଏହି ବୈଠକରେ ଶିଳ୍ପ ବିଭ।ଗର ପ୍ରମୁଖ ଶ।ସନ ସଚିବ ଶ୍ରୀ ହେମନ୍ତ କୁମ।ର ଶର୍ମ।, ଇପିକଲ୍ର ପରିଚ।ଳନ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ଶକ୍ତି ବିଭ।ଗ ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ରୀଡ଼୍କୋର ପରିଚ।ଳନ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଓପିଟିସିଏଲ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଅପରେସନ୍) ଓ ଟିପିଡିଓସିଏଲ୍ର ମୁଖ୍ୟ କ।ର୍ଯ୍ୟନିର୍ବ।ହୀ ଏବଂ ଉଭୟ ବିଭ।ଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକ।ରୀମ।ନେ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ ।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments