Tuesday 4th October 2022 08:13 PM
Tags #ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବଢ଼ାଇ ଦିଏ ଦୁଃଖ

Tag: #ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବଢ଼ାଇ ଦିଏ ଦୁଃଖ

ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବଢ଼ାଇ ଦିଏ ଦୁଃଖ

ଭୁବନେଶ୍ବର: ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଜୀବଜଗତର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ। ତାହା ମନୁଷ୍ୟ ହେଉ କି ପ୍ରାଣୀ ଅଥବା ଜୀବ-ଜନ୍ତୁ ହେଉକି ଉଦ୍ଭିଦ। ଯେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଏକଦା ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସାମ୍ନା କଲେ,...
- Advertisement -