Thursday 29th September 2022 05:06 PM
Tags #ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତି ଏକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ

Tag: #ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତି ଏକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ

ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତି ଏକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ

ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ସଂପୃକ୍ତ ନେତାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଯଥାର୍ଥ ବିହୀନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ କେନ୍ଦ୍ରକରି ପରସ୍ୱରକୁ ଯେତେ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ଦୋଷାରୋପ କରନ୍ତି ଏବଂ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହନ୍ତି ,ସେମାନେ ସରଳ...
- Advertisement -