Tuesday 4th October 2022 06:40 PM
Tags #ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଲିବ ‘ସଂସ୍କାର’ ଶିକ୍ଷା

Tag: #ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଲିବ ‘ସଂସ୍କାର’ ଶିକ୍ଷା

ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଲିବ ‘ସଂସ୍କାର’ ଶିକ୍ଷା

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଶିକ୍ଷାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିର ଚରିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିବା। ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ଅର୍ଥାତ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଜିଉଁଥିବା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆଲୋକ ଦେଖାଇବା। ସର୍ବୋପରି ମାନବିକତା...
- Advertisement -